Un pod din Zalău, în pericol de prăbușire. Primăria îl înlocuiește cu unul nou

Navo cover cover

Primăria Municipiului Zalău construiește un pod nou pe strada Corneliu Coposu, după ce cel existent în prezent este în pericol de prăbușire, după cum se poate observa și în imagini, fiind foarte vechi.

Salajul liber Pub

Astfel, în baza contractului de finanţare, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Municipiul Zalău se derulează proiectul „Mobilitate urbană durabilă – Zalău 2023”, finanţat din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. În cadrul acestui proiect se realizează obiectivul de investiţii „Modernizare coridor integrat de mobilitate urbană, axa est-vest str. Corneliu Coposu – Avram lancu”.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, aferente obiectivului de investiţii şi în urma controlului ISC efectuat la această investiţie, s-a constatat că la podul situat la km 1+229, în documentaţia tehnică nu sunt prevăzute nici un fel de lucrări de reabilitare sau de modernizare, deşi în teren se constată că parapeţii existenţi din beton sunt degradaţi, trotuare cu lăţime insuficientă, talveg coborât, etc. iar accesul din partea dreaptă imediat după pod este necorespunzător. În aceste condiţii s-a constatat că se impun lucrări de reabilitare a podului, deoarece de la data elaborării documentaţiilor iniţiale tehnicoeconomice faza PT şi până la momentul executării lucrărilor la pod au apărut degradări vizibile.

În acest sens, SC Construct CDP SRL a elaborat documentaţiile tehnico-economice, faza expertiză tehnică pentru reabilitarea podului, iar în baza expertizei tehnice, podul se încadrează în clasa stării tehnice V — STARE CRITICĂ, deoarece prezintă degradări atât la suprastructură cât şi la infrastructură. Pentru exploatarea acestuia la parametri normali de siguranţă, nu se pot propune lucrări de reabilitare. Din cauza stării critice a podului, Primăria Municipiului Zalău va demola podul existent și va construi un pod nou, pe amplasamentul celui existent, în conformitate cu standardele şi normativele în vigoare.

În urma elaborării documentaţiei tehnico-economică, faza DALI, pentru obiectivul de investiţii ”Demolare pod existent şi construire pod nou pe str. C. Coposu , SC Construct CDP SRL – Cluj-Napoca a propus 2 variante constructive, care să corespundă necesităţilor actuale și viitoare.

 

Distribuie articolul
Comentarii: 0

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.