Tânăra avocată din Zalău, Iulia Costina a reprezentat România la o importantă conferință în Luxemburg

Navo cover cover cover

In perioada 13-14 octombrie avocata Iulia Costina, membru a Baroului Sălaj si una dintre cele mai apreciate avocate din județ a participat in calitate de membru al delegatiei avocatilor din Romania, in Luxemburg, la conferinta „Gestionarea procedurilor de răpire transfrontalieră de copii. Noutățile aduse de Regulamentul Bruxelles IIa reformat”.

Aceasta conferinta este organizata de catre Uniunea Națională a Barourilor din România – UNBR in calitate de partener, alături de EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers (ECJL) și The National School of Judiciary and Public Prosecution (Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury – KSSIP) în cadrul proiectului Cross-border Family Matters: A tour de table of good practices – proiect finanțat de Comisia Europeana si are ca scop principal sa ofere instruire practica cu privire la cele doua instrumente emblematice ale dreptului familiei al Uniunii Europene: Regulamentul Bruxelles II bis si Noul Regulament reformat Bruxelles II bis (Regulamentul 1111/2019) care va fi aplicabil incepand cu 1 August 2022.

Acest proiect se concentreaza, în special, pe cele trei teme majore ale litigiilor transfrontaliere ale dreptului familiei UE care implică copii: responsabilitatea părintească, răpirea copilului și întreținerea Familiei.

Regulamentul Bruxelles II bis este principalul instrument al UE în litigiile transfrontaliere de familie care implică copii. Datorită complexității conflictelor familiale transfrontaliere și a aplicării pe scară largă a Regulamentului Bruxelles II bis, a fost necesară o mai bună perfecționare a instrumentului și regulamentul a fost modificat.

Noul regulament reformat Bruxelles II bis (Regulamentul 1111/2019) va fi aplicabil începând cu 1 august 2022. Noul instrument aduce unele modificări cheie, păstrând în același timp spiritul și principalele soluții de reglementare ale regulamentului anterior. Prin urmare, în timp ce regulile de bază ale Bruxelles II bis cu privire la jurisdicție, cu privire la stabilirea reședinței obișnuite și cu privire la procedurile în cazurile de răpire a copiilor rămân neschimbate, o serie de noutăți sunt introduse în ceea ce privește administrarea litigiilor familiale transfrontaliere, afectând în mod semnificativ procedurile și aplicarea practică a instrumentului.

Practicienii dreptului, în primul rând judecătorii și avocații, din toate statele membre vizate sunt direct implicați în soluționarea cazurilor de drept transfrontalier de familie, ceea ce face în același timp și mai relevantă înțelegerea naturii încorporate în drepturile fundamentale a dreptului familiei UE și a obține formare în ceea ce priveste ultimele noutăți aduse de reformarea Bruxelles II bis și interpretarea judiciară actuală.

Rezultatul general al proiectului este cunoașterea sporită și o mai bună înțelegere a celor mai importante domenii ale dreptului familiei al UE, prin o mai bună apreciere a Regulamentului Bruxelles II bis și a Regulamentului de întreținere.

Rezultatul direct al proiectului este că activitățile de formare, oferite pe trei nivele diferite, în cele mai frecvente trei litigii transfrontaliere de drept familial care implică copii – responsabilitatea părintească, răpirea copiilor și întreținerea familiei – vor permite practicienilor care lucrează în acest domeniu să înțeleagă mai bine aspectul transfrontalier al acestor cazuri și să aprecieze legislația UE corespunzătoare.

Distribuie articolul
Comentarii: 0

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.