Situație tensionată la Ambulanța Sălaj?! Directorul instituției răspunde tuturor acuzațiilor

Navo cover Navo cover

Situația a început să fie tensionată de mai bine de câteva luni în Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj, instituție condusă de Narcisa Balint. Au apărut diferite nemulțumiri ale unor angajați ai instituției, iar în jurul activității Ambulanței Sălaj s-a creat multă vâlvă.

Din acest motiv Narcisa Balint, managerul instituției a ieșit public cu un punct de vedere și a explicat întreaga situație tensionată de la Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj, respectiv a răspuns la toate acuzele care se vehiculează în spațiul public. Astfel, Narcisa Balint transmite un mesaj de unitate atât în cadrul instituției, cât și în spațiul public și încearcă să demonteze toate speculațiile din jurul instituției, răspunzând clar la toate afirmațiile aduse împotriva acesteia sau a instituției.

Prima acuză – Administrarea defectuoasă a parcului auto-minimal în funcție de către un director tehnic, o persoană angajată pe perioada pandemiei, care nu are pregătire de specialitate.

Răspuns Narcisa Balint: „Persoana care ocupă funcția de director tehnic a fost numită prin ordin de ministru cu respectarea prevederilor legale iar administrarea parcului auto nu a întâmpinat nici o problemă, serviciile de reparații fiind asigurate permanent atât pentru ambulanțe cât și pentru aparatura medicală din dotare.”

Acuză – Personalul angajat în perioada pandemiei numit în posturi de coordonare (dispecerat 112).

Răspuns Narcisa Balint: Nu a existat nici o persoană angajată în timpul pandemiei care să fi avut funcție de coordonare a activitătii serviciului 112.

Acuză – Întocmirea de grafice fără continuitate și modificarea lor fără anunțarea celor implicați

Răspuns Narcisa Balint: Rolul graficului de muncă este de a asigura continuitatea asistenței medicale de urgență prespitalicească și nu există situații în care modificările să nu fie aduse la cunoștința angajaților implicați

Acuză – Plata orelor de gardă selectiv și pentru activități administrative.

Răspuns Narcisa Balint: Plata orelor de gardă sau a celor efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale de urgență se face conform prevederilor legale, neexistând criterii de selecție. Nu există ore suplimentare efectuate pentru asigurarea asistenței medicale de urgență care să nu fie plătite sau compensate cu timp liber corespunzător. Nu se plătesc orele suplimentare efectuate pentru activități administrative. Cu ocazia controlului efectuat de Camera de Conturi Sălaj în anul 2021 nu au fost identificate astfel de situații în perioada iunie 2018-prezent.

Acuză – Comisii de disciplină cu drepturi îngrădite și prezența fizică a managerului în timpul desfășurării

Răspuns Narcisa Balint: Participarea managerului la audierile organizate de comisia de cercetare disciplinară nu se practică în cadrul S.A.J. Sălaj. Audierile la care participă în mod uzual managerul general sunt cele organizate în cazul abaterilor considerate minore, în aplicarea art. 251 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii coroborat cu art. 44 din Regulamentul Intern al SAJ Sălaj ” Art. 44 Sancționarea unui angajat cu avertisment scris poate fi dispusă fără cercetarea disciplinară prealabilă a faptei, cu condiția audierii prealabile a acestuia.” Participarea managerului general la aceste audieri este firească având în vedere că acesta urmează să dispună eventuala sancționare a angajatului. Scopul audierii este de a-i furniza managerului toate informațiile necesare formării unei opinii corecte cu privire la necesitatea și oportunitatea aplicării/neaplicării unei sancțiuni disciplinare.

Acuză – Chemarea personalului din timpul de repaus legal pentru note explicative, fără drept de refuz, indiferent de distanță și activități personale.

Răspuns Narcisa Balint: Solicitarea unor note explicative de la angajați se face doar în situația existenței unor sesizări, constatarea unor situații deosebite sau alte asemenea. În aceste situații, ca regulă generală notele explicative se redactează de angajat, fiind ulterior comunicate persoanei responsabile de soluționarea sesizării. Prezentarea efectivă a angajatului, dacă se consideră utilă, se face în timpul programului de muncă, în funcție de disponibilitatea angajaților implicați. Nu au existat cazuri în care angajații să nu aibă dreptul să refuze prezentarea, existând un număr semnificativ de situații în care angajații, din diverse motive nu s-au prezentat la momentul agreat, situația fiind rezolvată ulterior. În cadrul S.A.J. Sălaj nu există nici un caz în care un angajat să fi fost anchetat/sancționat pentru că nu s-a prezentat din timpul liber pentru note explicative/declarații sau alte acte cu caracter similar.

Acuză – Controlul și verificarea ambulanțelor și echipajelor în urma cărora se amenință și se umilește fără a asculta explicațiile celor implicați.

Răspuns Narcisa Balint: Afirmație falsă și fără nici o susținere, controalele ambulanțelor fiind efectuate în prezența echipajului sau a șefului de echipaj. Persoanele prezente semnează procesul verbal, având posibilitatea de a a face mențiuni atât la semnarea acestuia cât și ulterior, dacă se demarează verificări subsecvente.

Acuză – Punerea în circulație a ambulanțelor cu defecțiuni tehnice care au referate de necesitate repetate depuse la biroul tehnic. Refuzul preluării ambulanței atrage cercetare disciplinară.

Răspuns Narcisa Balint: Exploatarea ambulanțelor se face în funcție de starea tehnică a acestora, respectiv în funcție de îndeplinirea condițiilor tehnice necesare circulației pe drumurile publice. Referate de necesitate prin care se semnalează diverse disfuncționalități/defecțiuni ale ambulanțelor sunt întocmite permanent de către ambulanțieri, introducerea acestora în exploatare sau planificarea pentru reparații fiind decisă de către personalul cu atribuții în domeniu. Nu toate defecțiunile semnalate de către șoferi/ambulanțieri duc la scoaterea din exploatare a ambulanței. În cazul situațiilor de dubiu, se solicită opinia scrisă a furnizorului de servicii de reparații auto/ITP cu privire la capacitatea ambulanței de a circula în siguranță pe drumurile publice. Nu există situații în care motivul cercetării disciplinare să fie refuzul preluării ambulanței.

Acuză – Substații improprii pentru spălat și dezinfectat ambulanțe.

Răspuns Narcisa Balint: Spațiile în care se defășoară operațiunile de spălare și dezinfecție a ambulanțelor/aparaturii medicale sunt verificate si avizate de către autoritățile competente. Spațiile în care își desfășoară activitatea SAJ Sălaj au făcut obiectul auditului pentru autorizare și pentru acreditare, fiind declarate corespunzătoare.

Acuză – Substația Crasna, de foarte mult timp, detașată în totalitate la substația Șimleu Silvaniei, pe motiv de lipsă de spațiu, cu toate că autoritățile locale au pus la dispoziție mai multe spații.

Răspuns Narcisa Balint: Sediul substației Crasna este în reabilitare prin grija autorităților locale. Până la asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților specifice unei substații a serviciului de ambulanță, angajații își desfășoară activitatea utilizând sediul substației din Șimleu-Silvaniei, suprafața și dotările acestuia permițănd suplimentarea numărului de angajați care-l uitilizează. Autoritățile locale nu au pus la dispoziție nici un spațiu care să corespundă din punct de vedere al necesităților operative ale unei substații de ambulanță. Conducerea S.A.J. Sălaj colaborează permanent cu autoritățile locale în ceea ce privește evoluția lucrărilor.

Acuză – Unii angajați au voie să muncească 24 de ore, celorlalți angajați nu li se permite, fiind în neconformitate cu legea.

Răspuns Narcisa Balint: Respectarea timpului de odihnă este obligatorie, efectuarea a 24 de ore fiind permisă doar în cazul medicilor. În cazul identificării unor situații de nerespectare a programului de muncă și/sau a celui de odihnă se vor dispune măsurile necesare.

Distribuie articolul
Comentarii: 0

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.