În atenția persoanelor vârstnice din Zalău care au nevoie de ajutor de specialitate în servicii sociale

Navo cover cover cover cover cover

Primăria Municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, vine în sprijinul persoanelor vârstnice (vârsta peste 65 ani) cu domiciliul pe raza municipiului Zalău, care au nevoie de ajutor de specialitate în servicii sociale acordate în regim rezidențial.

Salajul liber Pub

Astfel, Direcția de Asistență Socială aduce la cunoștința comunității Zalău posibilitatea depunerii cererilor pentru serviciul social – Cămin pentru persoane vârstnice – ACASĂ Zalău.
Serviciile sociale din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice – ACASĂ Zalău sunt acordate în baza contractului dintre Direcția de Asistență Socială Zalău și Fundația Acasă, respectiv cu respectarea HCL nr. 247/29.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de achiziționare și decontare a serviciului social acordat în regim rezidențial persoanelor vârstnice din Municipiul Zalău.
Beneficiarii sunt persoane vârstnice cu vârsta de peste 65 ani, cu domiciliul în municipiul Zalău, care se găsesc în una din următoarele situații:
a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice și nu dispune de resursele necesare.
Criterii eliminatorii
a) Persoana vârstnică care deține mai mult de o locuință în proprietate;
b) Persoanele a căror venituri nete/membru de familie depășesc venitul net mediu prevăzut de legislația în vigoare.

Salajul liber Pub

Principalele servicii sociale acordate în cadrul căminului:
găzduire
alimentație
asistență pentru sănătate
îngrijire personală
recuperare/reabilitare
socializare

Cererea de servicii sociale va fi depusă la registratura DAS Zalău și va fi însoțită de următoarele documente:
cererea de servicii;
act de identitate (copie);
documente justificative privind veniturile beneficiarului și a susținătorilor legali;
adeverință de la medicul de familie.

Pentru mai multe informații contactați DAS Zalău, telefon 0260 661 769.

Distribuie articolul
Comentarii: 0

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.