Anunţ de participare – UAT Vârșolț

Navo cover cover cover cover

 Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vârșolț invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație, social, culte.

Salajul liber Pub

 

Salajul liber Pub
  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, sport, educație, social, culte, pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general .
  2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 382 000 lei defalcat pe domeniul culte – 380 000 lei, sport/educație/social/cultural – 2 000 lei.
  3. Durata proiectelor: până în 31 decembrie 2024.
  4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 05.04.2024 ora 13.00.

Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, se foloseşte procedura accelerată datorită amânării cauzate de pandemie, razboi și necesităților stringente ale unităților de cult.

  1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Comuna Vârșolț, sat Vârșolț, nr. 168, judeţul Sălaj.
  2. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 08.04.2024 – 09.04.2024.

 

Distribuie articolul
Comentarii: 0

Adresa de e-mail nu va fi publică. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.